Teimme vuoden 2021 lopussa Tuudon käyttäjille kyselyn, jossa selvitimme käyttäjien tyytyväisyyttä sekä Tuudon monipuolisten palveluiden hyödyllisyyttä opiskelijoiden näkökulmasta. Keskimäärin Tuudon käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä palveluun ja suosittelevat sitä hyvin todennäköisesti kaverillekin. Tästä kielii Tuudon korkea suositteluindeksi, eli NPS, +64, jota voi pitää erinomaisena tuloksena.

Tuudo on vahvasti mukana opiskelijoiden arjessa

Kyselyssä käy ilmi, että Tuudoa käytetään hyvinkin ahkerasti ja sovellus avataan usein monta kertaa päivässä. Kyselyyn vastanneista 32 % kertoo käyttävänsä Tuudoa 2–3 kertaa päivässä ja 12,5 % yli kolme kertaa päivässä – eli yhteensä lähes puolet vastaajista käyttävät Tuudoa useammin kuin kerran päivässä. Vain 7 % vastanneista kertoi käyttävänsä Tuudoa harvemmin kuin kerran viikossa.

Tuudo on ajan ja vaivan säästäjä

Tuudossa kaikki opiskelijalle tärkeät palvelut löytyvät samasta paikasta, joten opiskelijan ei tarvitse kirjautua aina erikseen useaan paikkaan hakeakseen tietoa. Vastanneista selkeä enemmistö kokee, että Tuudoa käyttämällä he säästävät aikaa päivittäin. Noin kolmasosa (34,6 %) vastaajista koki säästävänsä joka päivä viisi minuuttia, kun taas 31 % oli sitä mieltä, että Tuudon avulla heillä säästyy 10 minuuttia päivässä.

Jopa 30 % vastaajista kokee, että Tuudoa käyttämällä he säästävät aikaa joka päivä peräti 15 minuuttia tai enemmän, mikä on valtavan paljon. 15 minuuttia päivässä tekee lukuvuoden aikana jo 68 tuntia, eli lähes 3 vuorokautta. Näin ollen viidessä vuodessa valmistuva opiskelija voisi säästää kokonaisuudessaan jopa 14 päivää, eli kaksi viikkoa opintojensa aikana käyttämällä Tuudoa.

Mitä palveluita opiskelijat käyttävät eniten?

Tuudo on hyvin monipuolinen kokonaisuus, josta löytyy useita opiskelijoille hyödyllisiä palveluita. Selkeä enemmistö vastaajista käyttää Tuudoa eniten lukujärjestyksen (88,3 %), ruokalistojen (53,2 %) ja opintosuoritusten (41,9 %) tarkasteluun. Muita erityisen hyödylliseksi koettuja ominaisuuksia ovat muun muassa opiskelijatunniste, kirjastopalvelut, opiskelijan edut, kurssipalaute sekä kartta. Näitä ominaisuuksia opiskelijat käyttävät eniten jokapäiväisessä arjessaan, mutta näiden lisäksi esimerkiksi uuden opiskelijan info on koettu hyödylliseksi opintojen alkaessa. Samoin Tuudossa julkaistut työ- ja harjoittelupaikat olivat monen vastaajan mieleen.

”Ilman Tuudoa olisin hukassa!”

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että Tuudo oikeasti helpottaa opiskelijan arkea ja auttaa heitä pysymään paremmin kärryillä opinnoissaan. Saimme paljon kiitosta siitä, että Tuudo on helppokäyttöinen ja näppärä työkalu – osan mielestä jopa opiskelijaelämän ”lifesaver”. Meidän tavoitteenamme onkin tarjota aitoa hyötyä opiskelijoille opintojen alkutaipaleelta aina valmistumiseen asti, joten on hienoa kuulla, että työmme tuottaa tulosta.  Pyrimme vastaamaan mahdollisimman hyvin opiskelijoiden tarpeisiin ja otamme mielellämme kehitysehdotuksia vastaan – valtava kiitos siis kaikille kyselyyn vastanneille!

Tuudo palkittiin vastikään Oulun yliopiston ylioppilaskunnan standaarilla. Lue lisää täältä.