Työntekijät ovat yrityksen tärkeimpiä brändilähettiläitä, joten henkilöstön tyytyväisyys on panostamisen arvoinen asia. Vakituisten työntekijöiden lisäksi kesätyöntekijät ja harjoittelijat ovat merkittävässä asemassa työnantajamielikuvan rakentumisessa, sillä opiskelijat usein jakavat keskenään omia kokemuksiaan ja näin yrityksille syntyy nopeasti tietynlainen maine. Hyvät kesätyökokemukset nostattavat työnantajan houkuttelevuutta erityisesti nuorten asiantuntijoiden keskuudessa ja vahvistavat siten työnantajabrändiä, joka on merkittävä kilpailuetu työmarkkinoilla. Lue lisää työnantajabrändäyksestä ja sen hyödyistä täältä.

Toukokuun aikana suurin osa opiskelijoista laittaa koulukirjat hetkeksi syrjään ja siirtyy viettämään kesälomaa useimmiten kesätöiden parissa. Kesätyönhakuprosessi alkaa usein jo ennen joulua ja jatkuu läpi kevään, joten opiskelijat ovat todellakin tehneet suuren työn jo ennen kesätöiden aloittamista. Uudessa työpaikassa aloittaminen on aina jännittävää, mutta etenkin nuorten ensimmäiset kosketukset työelämään jäävät mieleen ikuisesti. Siitä syystä työnantajien onkin tärkeää pohtia, miten he voivat tarjota kesätyöntekijälle positiivisen kokemuksen niin, että tälle jää hyvä kuva työnantajasta myös kesän jälkeen.

Usein hyvinkin pienillä ja yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa suuresti kesätyöntekijän kokemukseen, joten työnantaja voi ilman sen suurempaa ponnistelua parantaa työkokemusta merkittävästi. Olemme koonneet yhteen muutamia helppoja keinoja, joilla teet vaikutuksen kesätyöntekijään ja näytät, että tämä on arvostettu tiimin jäsen. Nämä ohjeet toki toimivat paitsi kesätöiden, myös muiden työsuhteiden yhteydessä. 

Informaatio jo ennen kesätyön aloittamista

Monesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa kuulee, miten tulevasta kesätyöpaikasta ei ole kuulunut mitään paikan vastaanottamisen jälkeen. Uusi kesätyöntekijä joutuu pahimmassa tapauksessa itse selvittämään, missä ja milloin työt virallisesti alkavat. Jonkinlaisen tervetuloviestin lähettäminen hyvissä ajoin ennen kesätöiden aloittamista on äärimmäisen helppo tapa osoittaa uudelle työntekijälle, että tätä odotetaan innolla. On tärkeää antaa myös hyvät ohjeet ensimmäiseen työpäivään liittyen, eli vahvistaa vähintäänkin tapaamispaikka ja -aika. Lisäksi muut mahdolliset ohjeistukset esimerkiksi pukeutumiseen liittyen on hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin, jotta työntekijä ehtii valmistautua rauhassa. 

Kaikki on valmiina, kun kesätyöntekijä tulee töihin

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran ja sillä on valtavan suuri merkitys työnantajamielikuvan luomisessa. On erittäin ikävä ja kiusallinen tunne saapua uuteen työpaikkaan, jossa omaa työpistettä ei ole katsottu valmiiksi eikä kukaan oikein edes tunnu olevan tietoinen uudesta työntekijästä. Vaikka tämä on vain ääriesimerkki, tällaisia tilanteita tulee valitettavasti vastaan yllättävän usein.

Onneksi tähänkin ongelmaan on helppo ratkaisu: hyvä kommunikaatio henkilöstön kesken ja valmistautuminen hyvissä ajoin. On hyvä tehdä itselle selkeä suunnitelma ja aikataulu, jotta osaat hoitaa kaiken oleellisen ajoissa ja ehdit tiedottaa henkilöstöä riittävästi ennen työsuhteen aloittamista. Uudelle kesätyöntekijälle tulee tervetullut olo, kun ensimmäisenä päivänä hänellä on työpiste valmiina ja työvälineet, kuten puhelin, tietokone ja muut työn kannalta välttämättömät laitteet hommattuna. Näin päästään myös nopeammin itse työntekoon, kun vältytään turhalta sähläykseltä ensimmäisten päivien aikana.

Selkeä perehdytys ja perehdytyksen jälkeinen tuki

Työsuhteen alussa työnantajan tulee tarjota työntekijälle hyvä perehdytys työtehtäviin ja talon tapoihin. Perehdytys on hyvä suunnitella etukäteen tekemällä selkeä työnjako ja valmentaa myös perehdyttäjät hyvin tehtävään. Työnantajan on tärkeä huolehtia, että perehdyttävällä henkilöllä on omilta töiltään aikaa hoitaa perehdytys kunnolla. Näin perehdyttäjä voi keskittyä siihen mitä tekee ja antaa täyden huomion uudelle työntekijälle. Perehdytyksen pituus vaihtelee suuresti työtehtävästä riippuen ja monesti kesätyöntekijä pääseekin nopeasti itse hommiin – tekemällä usein oppii parhaiten. Työtehtävien opettelemisen lisäksi on hyvä muistaa käydä läpi myös muut käytännön asiat, kuten:

  • Miten työtunnit kirjataan
  • Palkanmaksun aikataulu
  • Minne verokortti toimitetaan
  • Yhteiset työ- ja taukotilat
  • Miten toimia sairastapauksissa
  • Tärkeimmät yhteystiedot ja yhteyshenkilöt
  • Miten toimia, jos kokee häirintää tai kiusaamista

Kattavasta perehdytyksestä huolimatta, työntekijä tarvitsee todennäköisesti apua ja ohjausta vielä pitkään virallisen perehdysjakson jälkeen, joten työnantajan ja esihenkilöiden tuki on erittäin tärkeää koko työsuhteen ajan. Tee selväksi heti alkumetreillä, että ongelmatilanteissa saa kysyä apua ja ohjeista samalla, keneltä neuvoja kannattaa ensisijaisesti hakea eri tilanteissa.

Kesätyöntekijä on tasa-arvoinen tiimin jäsen

”Kesähessu” on jo aika vakiintunut käsite ja sillä viitataan juuri kesätyöntekijöihin ja kesäharjoittelijoihin hieman alentavaan tyyliin. Vaikka käsite itsessään on harmiton ja humoristinen, saattaa joissain työpaikoissa asennoituminen kesätyöntekijöitä kohtaan olla oikeasti jopa halventava ja nöyryyttävä. Kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden simputus ei tosiaan ole tätä päivää, vaan ensisijaisen tärkeää on molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus.

Anna kesätyöntekijälle sopivasti vastuuta, jotta hän tuntee olonsa merkitykselliseksi ja oppii mahdollisimman paljon, mutta ei kuitenkaan luhistu liian paineen alla. Ottakaa kesätyöntekijät mukaan työyhteisöön tasa-arvoisina jäseninä ja kuunnelkaa heidän mielipiteitään. Saatte todennäköisesti enemmän irti työntekijästä, kun hän uskaltaa rohkeammin jakaa omia näkemyksiään, joista saattaa vaikka irrota uusia huippuideoita. Älkää siis vähätelkö kesähessuja vaan ottakaa tuoreet näkökulmat avoimesti vastaan – siinä oppii usein itsekin.

Etsitkö korkeakouluopiskelijoita kesätöihin, harjoitteluun tai ihan vakituiseen työsuhteeseen? Ota yhteyttä, niin autamme teitä tavoittamaan nuoret osaajat ympäri Suomen.