Työskentely opintojen aikana on erittäin yleistä opiskelijoiden keskuudessa. Meillä Tuudolla on paljon kokemusta opiskelun ja työn yhdistämisestä, sillä olemme työllistäneet useita opiskelijoita, ja lisäksi monella meistä on omakohtaista kokemusta työskentelystä opintojen ohella.

Osa-aikainen ja joustava työaika sopii opiskelijalle, sillä ajoittain opinnot vievät enemmän resursseja ja aikaa työskentelylle jää vähemmän. Esimerkiksi tenttiviikkoina ja tärkeiden deadlinien lähestyessä opiskelu vaatii paljon keskittymistä, ja opiskelijoita työllistävän työnantajan on tärkeä ottaa tämä huomioon.

Työ voi vastata omaa opintoalaa tai se voi olla jotain ihan muuta. Monet työllistyvät esimerkiksi kaupan tai ravintola-alalle, joissa molemmissa on keikkaluonteisia töitä tarjolla erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Syitä työntekoon on monia – osa haluaa rakentaa uraa jo opintojen aikana ja pyrkii kerryttämään mahdollisimman paljon työkokemusta, kun taas osa työskentelee puhtaasti lisätienestien toivossa. 

Miksi opiskelijat käyvät töissä?

Opiskeluaika on usein taloudellisesti hankalaa aikaa elämässä, sillä opinto- ja asumistuki eivät kata kaikkia asumisen ja elämisen kustannuksia. Siksi monet ottavat lisäksi opintolainaa ja käyvät töissä osa-aikaisesti, jotta rahaa jäisi joskus johonkin muuhunkin kuin pakollisiin arjen menoihin. 

Opintojen ohella työskentelyyn kannustaa opintotuen tulorajojen nostaminen, mikä tekee työskentelystä entistä kannattavampaa taloudellisesti. Vuonna 2022 opintotuen tulorajaa on nostettu 25 prosentilla ja ensi vuoden alusta alkaen tulorajat nousevat edelleen 25 prosenttia. Tulorajojen nostamisen ansiosta opiskelijat saavat tienata enemmän ilman pelkoa opintotukien menettämisestä. Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot opiskelijan tulorajoista voi lukea Kelan sivuilta.

Työ opintojen ohella on hyvä startti uralle

Hyvin aikataulutettuna ja fiksusti toteutettuna työskentely opintojen aikana tuottaa paljon muutakin kuin taloudellista hyötyä, ja parhaassa tapauksessa työ voi jopa tukea opintoja. Oman alan työt tarjoavat uusia näkökulmia kursseilla opittuihin teorioihin ja auttaa ymmärtämään monia asioita käytännön tasolla. Työpaikan kautta voi saada myös toimeksiannon opinnäytetöihin tai ideoita ja apua muihin pienempiin kurssitehtäviin, mikä voi hyvinkin tehostaa oppimista ja parantaa opiskelumotivaatiota.

Työkokemuksen kerryttäminen jo opiskeluaikana on usein hyödyksi etenkin työnhaussa, sillä aikaisempi työkokemus on suuri kilpailuetu työmarkkinoilla myös valmistumisen jälkeen. Lisäksi töiden kautta on helppo tutustua uusiin ihmisiin, luoda verkostoja ja saada siten jalkaa oven väliin tulevaisuuden uraa varten. Osa-aikainen työ opintojen ohella voi muuttua vakituiseksi työpaikaksi valmistumisen jälkeen, ja se voi toimia hyvänä starttina urakehitykselle organisaation sisällä.

Oman opiskelualan työkokemusta voi kerryttää esimerkiksi erilaisten harjoittelujen kautta. Alasta riippuen harjoittelu voi sisältyä opinto-ohjelmaan tai se voi olla vapaavalintainen lisä tutkintoon. Moniin harjoittelupaikkoihin voi kuitenkin olla jo kovaa kilpailua hakijoiden kesken, joten mielenkiintoisen harjoittelupaikan tai kesätyön hankkiminen saattaa olla joissain tapauksissa haasteellista. Tällöin mikä tahansa aikaisempi työkokemus voi olla se tekijä, joka erottaa sinut muista hakijoista. 

Vaikka työ ei suoraan vastaisi omaa opiskelualaa, oppii siinä tärkeitä työelämän taitoja. Esimerkiksi tiimityöskentely, organisointi, itsensä johtaminen, oma-aloitteisuus ja paineensietokyky ovat taitoja, joita katsotaan usein hyvällä rekrytoinnissa. Työ oman opiskelualan ulkopuolelta voi toimia myös virkistävänä vastapainona opiskelulle. 

Opiskelun, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen voi tuottaa haasteita

Vaikka työskentely opintojen ohella onkin monin tavoin hyödyllistä ja joissain tapauksissa välttämätöntä, voi työn, koulun ja vapaa-ajan yhteensovittaminen tuottaa monenlaisia haasteita. Jos töitä on liikaa, opiskelut saattavat kärsiä, viivästyä tai pahimmillaan keskeytyä kokonaan. Mikäli lepoon ja palautumiseen ei jää tarpeeksi aikaa, riski loppuun palamiselle on suuri. Pitkää työuraa ei kannata aloittaa jo valmiiksi lopen uupuneena. Sitä paitsi opiskeluaika on paljon muutakin kuin tiukkaa raatamista, joten on tärkeää muistaa myös nauttia siitä! 

Vinkkejä opiskelun ja työn yhdistämiseen:

  1. Suunnittele ajankäyttösi niin, että tiedät, milloin on aikaa töille, opiskelulle ja palautumiselle
  2. Määrittele omat rajasi niin, että voimavarasi riittävät sekä opiskeluun että työntekoon
  3. Tee työnantajalle selväksi, milloin olet vapaa tekemään töitä ja milloin et
  4. Valitse itsellesi parhaat opiskelutekniikat ja käytä opiskeluun varattu aika tehokkaasti
  5. Älä rehki liikaa ja muista nauttia opiskeluajasta!

Tuudo järjestää jälleen keväällä 16.-22.1.2023 täysin digitaaliset rekrymessut, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan mielenkiintoisiin työnantajiin ja työmahdollisuuksiin. Lue lisää ja osallistu!