Toteutamme vuosittain korkeakouluopiskelijoille työelämäkyselyn, jonka avulla kartoitamme opiskelijoiden ajatuksia ja mielipiteitä työelämästä. Kyselyyn vastasi yhteensä 5022 opiskelijaa 22 korkeakoulusta*.

Kyselyssä selvitimme, millaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia opiskelijoilla omasta mielestään on. Tällä halusimme saada selville, mitkä ovat opiskelijoiden tärkeimmät vahvuudet työelämässä. Vastauksissa korostui erityisesti kolme ominaisuutta: työmoraali, vuorovaikutustaidot ja positiivinen asenne. 

1.    Työmoraali

Perinteisesti suomalaisia pidetään korkean työmoraalin omaavina tunnollisina, ahkerina ja luotettavina työntekijöinä. Se näkyy myös tässä kyselyssä, sillä työmoraali oli listattuna yhdeksi vahvuudeksi suurimmalla osalla vastaajista. Työmoraali näkyy niin töissä kuin opinnoissakin, ja se tarkoittaa sitä, että arvostaa työtään, haluaa tehdä parhaansa ja pyrkii saavuttamaan asetetut tavoitteet. Korkeakouluopiskelijat tekevät paljon töitä vuoden aikana – lukukauden he käyttävät opiskelujen parissa ja kesälomalla painetaan useimmiten töitä. 

Korkea työmoraali on arvostettava piirre. Hyvä työmoraali ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ottaa kaikki annetut työtehtävät mukisematta vastaan, noudattaa kaikkia ohjeita pilkun tarkasti ja tekee jatkuvasti ylitöitä saadakseen epärealistiset tavoitteet täytettyä. Työn ja vapaa-ajan tasapaino on erittäin tärkeää motivaation ja hyvinvoinnin rakentumisessa, mikä on hyvä muistaa myös opiskelijana. 

Työmoraali nähdään usein jokaisen henkilökohtaisena ominaisuutena, mutta työmoraaliin vaikuttavat monet muutkin asiat, kuin sisäinen motivaatio ja moraali. Organisaatiokulttuurilla on suuri vaikutus työmoraaliin, ja esimerkiksi liian tiukka kontrolli tai mikromanagerointi voi hyvinkin heikentää työntekijän sisäistä motivaatiota ja siten vaikuttaa negatiivisesti työn tasoon. 

Työmoraaliakin voi johtaa työpaikalla keskittymällä työhyvinvointiin, tarjoamalla mielenkiintoisia ja tarpeeksi haastavia työtehtäviä sekä lisäämällä merkityksen tunnetta. Loppujen lopuksi jokainen haluaa tehdä mielekästä työtä, kehittyä ja tuntea merkityksellisyyttä työstään.

2.    Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidot kuului myös hyvin monen vastaajan vahvuuksiin. Tarvitsemme vuorovaikutustaitoja jokapäiväisessä elämässä niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. Osa ihmisistä on luonnostaan sosiaalisempia ja nauttivat muiden seurasta, kun taas toisille vuorovaikutustilanteet ovat haastavampia. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että vuorovaikutustaidot eivät ole sama asia kuin sosiaalisuus. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava henkilö osaa ilmaista oman mielipiteensä, kysyä neuvoa ja ennen kaikkea kuunnella toista osapuolta ja osoittaa myötätuntoa. Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö Nyyti ry antaa hyviä käytännön esimerkkejä vuorovaikutustilanteista ja vuorovaikutustaitojen kehittämisestä.

Vuorovaikutustaidot kehittyvät jatkuvasti ihmisten välisissä kontakteissa, ja taitoja voi itse aktiivisesti opetella. Useimmilla aloilla opiskeluun kuuluu vahvasti erilaiset ryhmätyöt ja projektit, joissa opiskelijat pääsevät harjoittamaan omia vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä alalla kuin alalla ja opiskelijat tiedostavat tämän. 

3.    Positiivinen asenne

Opiskelijoilla harvoin on vuosien kokemusta omalta alalta, joten asenne ja potentiaali nousevat merkittävämpään asemaan työnhaussa. Työelämäkyselymme mukaan suuri osa opiskelijoista lukee positiivisen asenteen yhdeksi vahvuuksistaan. Positiivinen asenne tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on optimistinen ja avoin tulevaisuuden suhteen, ottaa uudet haasteet vastaan eikä lannistu vastoinkäymisten edessä.

Positiivinen asenne työpaikalla lisää hyvää yhteishenkeä ja parantaa työhyvinvointia. Positiivinen asenne myös kasvattaa motivaatiota oppia uutta ja kehittyä jatkuvasti, mikä tekee kokemattomasta opiskelijasta erinomaisen työntekijän. Kun palkkaat opiskelijan, pääset seuraamaan tätä kasvutarinaa lähietäisyydeltä.

On hienoa huomata, että positiivinen asenne kuuluu näin monen opiskelijan vahvuuksiin. Koronapandemia on tehnyt opiskeluajasta rikkonaista ja tämä on vaikuttanut merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointiin. Opiskelijoilta on vaadittu paljon, ja heidän on täytynyt joustaa uudenlaisessa tilanteessa. Ei siis mikään ihme, että kyselyssä nousi vahvasti esiin myös opiskelijoiden ongelmanratkaisu- ja sopeutumiskyky

*Tuudon kysely järjestettiin 24.5.-9.6.2022. 

Tiedätkö, mitä opiskelijat arvostavat työelämässä? Näistä asioista opiskelijat eivät tingi työpaikan valinnassa.