Toteutamme vuosittain korkeakouluopiskelijoille työelämäkyselyn, jossa selvitetään opiskelijoiden ajatuksia työelämästä ja tulevasta urasta. Kysely toteutettiin 24.5.-9.6.2022 ja siihen vastasi yhteensä 5022 henkilöä. 

Me halusimme tietää, mitkä asiat erityisesti huolettavat opiskelijoita työelämässä. Yleisimmät vastaukset liittyvät joko omaan jaksamiseen ja työelämän paineisiin tai työllistymiseen ja mielenkiintoisten työtehtävien löytämiseen.  

Oma jaksaminen

Oma jaksaminen huolettaa suurta osaa opiskelijoista – yli puolet kyselyyn vastanneista listasi jaksamisen yhdeksi huolenaiheeksi. Samanlaisia tuloksia on ilmennyt viime vuosina monissa muissakin kyselyissä, joita esimerkiksi ammattijärjestöt toteuttavat opiskelijoilleen. 

Ei mikään ihme, että oma jaksaminen työelämässä aiheuttaa huolta, sillä monet kokevat uupumusta jo opiskelujen aikana. Opiskelijoiden jaksaminen on ollut tapetilla viime aikoina etenkin koronapandemian aiheuttamien haasteiden vuoksi ja jonot YTHS:n mielenterveyspalveluihin kasvavat kasvamistaan. Jaksamiseen vaikuttaa muun muassa yksinäisyyden tunne, sillä monet opiskelijat eivät ole päässeet integroitumaan opiskelijayhteisöön samalla tavalla etäopiskelujakson aikana. Näin ollen opiskeluaika uuvuttaa entistä enemmän ja edessä häämöttävä työura jännittää. 

Kyselyn perusteella opiskelijoita mietityttää myös työelämän paineiden kestäminen. Työelämässä paineita voi tuottaa muun muassa erilaiset tuottavuustavoitteet, vastuu- ja esihenkilötehtävät, unohtamatta tietenkään toimeentuloon liittyviä paineita. 

Miten jaksamista voi tukea?

Työt ovat yhä harvemmin sellaisia, joista voi kirjautua ulos tasan kello neljä, ja tämän jälkeen työasiat voi unohtaa loppupäiväksi. Tulevaisuuden työelämässä vaaditaan yhä enemmän itseohjautuvuutta ja itsensä johtamisen taitoja. Oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää myös kehittää itsetuntemusta ja elämänhallintaa, jotta balanssi työelämän ja vapaa-ajan välillä säilyy. Toki on hyvä huomata, että vastuu omasta jaksamisesta ei kaadu vain yksilön päälle, vaan moderni johtaminen vaatii myös uudenlaista ajattelutapaa ja ymmärrystä, jotta uupumusta voidaan ennaltaehkäistä. 

Opiskelijat ovat itse aktiivisesti ottaneet kantaa jaksamiseen liittyviin asioihin ja esimerkiksi Oulun yliopistossa järjestettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa täysin uudenlainen kurssi – Maailman onnellisin opiskelija. Kurssi keskittyy itsetuntemukseen ja itsensä johtamiseen, sillä nämä ovat taitoja, joita voi ja pitää kehittää. Nyt näitä taitoja voi opetella ensimmäistä kertaa yliopistokurssilla. Kurssi on jälleen yksi osoitus opiskelijoiden innovatiivisuudesta, kyvystä löytää ratkaisuja erilaisiin haasteisiin sekä halusta muuttaa maailmaa hieman paremmaksi. 

Mielenkiintoisten työtehtävien löytäminen

Toiseksi yleisin huolenaihe opiskelijoiden keskuudessa oli mielenkiintoisten työtehtävien löytäminen. Kaikki eivät tiedä vielä opintojen aikana tarkkaan, mitä he haluavat tehdä tulevaisuudessa. Moni opiskelusuuntaus on hyvin laaja-alainen, eli mahdollisuuksia on paljon. Voi siis olla hankala löytää juuri se oma juttu ja oikea työpaikka, jossa pääsee tekemään itselle mieluisia työtehtäviä. Lisäksi joihinkin suosittuihin ammatteihin on kova kilpailu, mikä voi aiheuttaa huolta opiskelijoiden keskuudessa. 

Työllistyminen omalle alalle huoletti myös useita kyselyyn vastanneita. Tämä tosin huolettaa eri tavalla eri alan opiskelijoita riippuen siitä, millaiset työmarkkinat alalla on tällä hetkellä. Esimerkiksi terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoita työllistyminen omalle alalle huolettaa selkeästi vähemmän, kun taas humanistisen ja taidealan opiskelijat ovat työllistymisestä selkeästi huolissaan.

Miten löytää se oma juttu?

Mielenkiintoisia työtehtäviä voi päästä kokeilemaan erilaisten työpaikkojen, harjoittelujen ja muiden projektien kautta. Tämä on hyvä tapa päästä tutustumaan työnantajiin ja saada jalkaa oven väliin. Tuudolla me haluamme olla omalta osaltamme auttamassa opiskelijoita siirtymään työelämään ja löytämään oman juttunsa. Esimerkiksi Tuudo Talentin kautta tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia päästä tekemään mm. opinnäytetyötä tai muuta opiskelijaprojektia yhdessä työnantajien kanssa. 

 Tiedätkö, mitkä ovat opiskelijoiden tärkeimmät vahvuudet työmarkkinoilla? Lue lisää