Tuudo sai alkunsa korkeakouluopiskelijoiden arjen helpottajana, mutta vuonna 2021 Koulutuskeskus Salpaus otti Tuudon käyttöön ensimmäisenä toisen asteen oppilaitoksena. Siirtymä korkea-asteelta ei tapahtunut itsestään, vaan me halusimme Tuudolla selvittää, millaisia tarpeita toisella koulutusasteella ilmenee ja miten Tuudo voisi parhaiten vastata niihin. Kaiken tekemisemme keskiössä on opiskelijan hyöty, ja kuten saimme pian huomata, myös toisen asteen oppilaitoksilla on samanlaisia tarpeita ja ongelmia, joihin olimme tottuneet korkea-asteella tarjoamaan ratkaisun.

Tampereen kaupunki otti Tuudon käyttöön kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiinsa alkusyksystä 2022. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on Suomen toiseksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Sen lisäksi Tuudo otettiin käyttöön kaikissa Tampereen kaupungin lukioissa. Pelkästään Tredussa opiskelee vuosittain noin 17 000 opiskelijaa, nuoria sekä aikuisia. Lukiokoulutusta kaupunki järjestää sen sijaan noin 3500:lle päivälukion ja noin 550:lle tutkintotavoitteiselle aikuislukion opiskelijalle. Lukioita Tampereen kaupungilla on yhteensä 6, joista yksi on aikuislukio. Tampereella on myös muita yksityisiä toisen asteen oppilaitoksia, joissa Tuudo ei ole käytössä.

”Ammatillisella puolella mielikuva on usein se, että on ne amisnuoret, mutta aikuisia opiskelijoita on nykyään jopa 40 %. Oppivelvollisuuden laajentaminen on lisännyt nuorten määrää; Tampereen kaupungilla ammatillinen koulutus huolehtii oppivelvollisuudesta erityisesti. Tutkintoja on laidasta laitaan”, ammattiopisto Tredun kehittämispäällikkö Elisa Helminen kuvailee.

Tuudo avuksi tunnistettuun tarpeeseen

Tampereella Tuudon hankintaan oli vaikuttamassa aito tarve. Ruokailuoikeuden tunnistamiseen opiskelijaravintoloissa käytettiin erilaisia kortteja, joissa oli henkilötunnukseen liittyvä viivakoodi. Fyysisissä korteissa hankaluudeksi muodostui kuitenkin se, että ne unohtuivat usein matkasta. Muovikorttien tietoturva-aspekti sekä tietojen päivittämisen taloudellinen hankaluus herättivät myös huolta.

”Meillä oli tällainen tarve. Jasmin Junnelin Tuudolta oli tässä vaiheessa yhteydessä ja ehdotti Tuudon esittelyä. Meille oli tärkeintä, ettei opiskelijan tarvitse liittyä mihinkään tai maksaa opiskelijakortista, ja että ruokailuoikeuden todistaminen helpottuu”, Helminen muistelee.

”Tunnistimme ongelman: joko tulostelemme pahvikortteja opiskelijoille tai sitten otetaan käyttöön jokin järkevä palvelu. Mietimme myös, että koodaisimme tämän palvelun itse, jolloin saisimme varmasti opiskelijan tiedot siirtymään viivakoodinlukijalle. Kun Tuudolta sitten soitettiin, päätös oli todella helppo”, suunnittelija ja Tuudon pääkäyttäjä Petteri Hänninen tarkentaa.

Tuudo oli juuri sopiva ratkaisu tunnistettuun ongelmaan. Tuudon varsinaiseen käyttöönottoon meni ensimmäisestä yhteydenotosta kuitenkin vuosi palvelun kilpailutuksen ja hankintapäätöksen hidastaessa prosessia. Toisaalta viivästyksestä löydettiin myös hopeareunus; opiskelijoiden turvallisuusviestinnän lisäpalvelu päätyi vuoden aikana mukaan palvelupakettiin.

Tuudo sellaisena kuin toivot

Alun perin korkeakouluissa Tuudo piti sisällään lähes aina samat opintoarkea helpottavat peruspalvelut, kuten henkilökohtaisen lukujärjestyksen, opintosuoritustiedot, kurssi-ilmoittautumisen, ravintoloiden ruokalistat, kampuskartat ja paljon muuta. Peruspalveluiden lisäksi korkeakoulut pystyivät valitsemaan käyttöönsä haluamiaan lisäpaveluita, kuten esimerkiksi kirjastopalvelut tai opiskelijatunnisteen. Toiselle asteelle laajentuessaan Tuudo mukautui vastaamaan juuri siellä tunnistettuihin tarpeisiin; Tuudosta muotoutui täysin räätälöitävä palvelukokonaisuus, jonka koko sisällöstä oppilaitos pystyy itse päättämään.

Tampereelle tärkein palvelu oli ruokailuoikeuden todentaminen, joka toteutettiin sähköisellä opiskelijakortilla. Opiskelijakortista löytyvä viivakoodi otettiin hyötykäyttöön myös oppilaitosten kirjastoissa. Kirjastoissa on ennen Tuudoa jaettu erikseen kirjastokortteja sekä opiskelijanumeroita, joilla materiaalin lainaaminen on onnistunut. Nyt molemmat löytyvät helposti Tuudosta.

”Olemme tuoneet Tuudon avulla myös mahdollisuuden siirtää SecApp-viestejä eli turvallisuusviestejä tarvittaessa opiskelijoilla. Näin saamme hätätilanteessa nopeasti yhteyden opiskelijaan”, Hänninen täsmentää.

”Aiemmin turvallisuusviestintä toimi niin, että opettajat viestivät Wilman kautta opiskelijoille. Siinä oli pieni viive. Nyt Tuudon avulla viesti tulee heti kaikille samanaikaisesti. Toki Tuudossa näkyvät myös Wilman uutiset”, Helminen jatkaa.

Opiskelijat löytävät Tuudosta myös opiskelijaravintoloiden ruokalistat. Tulevaisuudessa käyttöön ovat tulossa myös kampuskartat. Harkinnassa ovat myös opiskelijoiden lukujärjestystiedot sekä oppilaitosten omat yhteystiedot. ”Olisi kiva saada esimerkiksi Tredun nettisivuilta yhteystiedot helposti Tuudoon, jos opiskelijalle tulee tarve jutella vaikka opon tai terveydenhoitajan kanssa”, projektipäällikkö Sanna Kattelus haaveilee.

Toimivaa yhteistyötä

Helmisen mukaan yhteistyö Tuudon kanssa on toiminut alusta asti sujuvasti. ”Minun kokemukseni on ollut oikein positiivinen. Kun lähdimme miettimään yhteistyötä alun perin, tuudolaiset lupasivat kuun taivaalta, tai siltä ainakin tuntui”, Helminen nauraa. ”Mutta nyt käytännön kokemuksen mukaan omasta näkökulmastani kaikki on ollut hyvin sujuvaa varsinaisessa käyttöönotossa.”

Eniten Tuudon käyttöönotossa aikaa on vienyt oppilaitosten oma byrokratia sekä Tuudo-projektia vetävien henkilöiden oman työajan asettamat rajoitteet. ”Pari paperia on voinut tulla täytettäväksi tai taulukko ihmeteltäväksi, mutta ongelmia on lähdetty Tuudon puolelta selvittämään aina todella ratkaisukeskeisesti. Ikinä ei ole päädytty miettimään, onko jokin ongelma kenenkin syy, vaan ongelmat on otettu ongelmina ja ratkaistu alta pois”, Hänninen muistelee.

Kattelus muistelee hänkin käyttöönoton vaiheita projektipäällikön näkökulmasta. ”Teams-kanava perustettiin valmiiksi ja vastuuhenkilöt nimettiin heti. Viesteihin on reagoitu todella nopeasti, ja heti on ollut tavoitettavissa asiantuntija, jolta kysyä. Markkinointimateriaaliakin olemme saaneet nopeasti eri tarpeisiin, eikä pyörää ole tarvinnut keksiä uudelleen. Ei tullut missään vaiheessa sellainen olo, että meitä olisi pidetty pimennossa”, Kattelus kiittelee.

Mitä opiskelijat ovat sitten mieltä Tuudosta?

Pääsääntöisesti palaute opiskelijoilta on ollut positiivista. Tuudo on aktiivisessa käytössä Tampereen toisen asteen oppilaitoksissa. Satunnaisia ongelmia on voinut ilmetä siinä, että mobiililaitteen muisti on niin täynnä, ettei uutta sovellusta ole enää mahtunut.

”Se on sitten priorisointikysymys”, Kattelus toteaa. ”Tuudolla opiskelija saa sen lounaan. Se toimii myös junissa ja busseissa, sieltä näkee muitakin asioita. Oma kokemus on se, että opiskelijat kyselivät jo ennen käyttöönottoa, että joko sen Tuudon saa ladata.”

Jos olet kiinnostunut saamaan Tuudo-esittelyn omaan oppilaitokseesi, otathan yhteyttä!